Cho thuê xe hợp đồng

1.Doanh Nghiệp cho thuê xe hợp đồng tham quan , cưới hỏi theo nhu cầu của quý khách .

2. phục vụ các tua du lịch đến từ các công ty trên toàn quốc.

SĐT liên hệ : 0912458832 (chị toàn)