Liên Hệ

*Tại Tp Phan Thiết: 165-167 Đỗ Hành, Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

*Tại TP.Hồ Chí Minh: 03 Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

*Điện thoại đặt vé

02523.833.644 - 0913.399.811 - 0907.831.831
0903.711.411

Mọi ý kiến đóng góp về chất lượng dịch dụ xin liên hệ: 0907.831.831 ( ANH NGỌC )

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp