Điểm bán vé xe Cao Lâm

Điểm bán vé xe của doanh nghiệp bao gồm 2 trụ sở

1. Phan Thiết: 165-167 Đỗ Hành, phường phú thủy , TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

IMG_0916 (1) IMG_0922

2. TP-HCM : tại 03 Huyền Trân Công Chúa , Q1 .phường Bến Thành , TP -HCM