Bản đồ

*Tại Tp Phan THiết: 165-167 Đỗ Hành KDC Hùng Vương, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

 

*Tại TP.Hồ Chí Minh: 6 Huyền Trân Công Chúa , Q1 , Bến Thành, TP.Hồ Chí Minh ( Sau dinh doc lap )